Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1654
Rugstreeppad
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
Rugstreeppad

Zie kwaliteitsvereisten voor beschouwde soorten en habitats in het landschap Vijver- en moeraslandschap. Onderstreept wordt het belang van een voldoende groot en kwalitatief ontwikkeld landhabitat. Hiervoor zijn de habitattypes 2310 en 2330 van groot belang. Voor de kwalitatieve (en kwantitatieve) doelen, zie habitats 2310-2330, Landschap: Heidelandschap.

Een populatie met minimaal 200 roepende mannetjes op minimaal 5 geschikte voortplantingsplaatsen.