Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1068
Rugstreeppad
Bosbeekvallei
Heidelandschap
Rugstreeppad

Er dient een complex van geschikte water- en landhabitats te worden gerealiseerd in de omgeving van de terril. Het waterhabitat bestaat uit minstens 5 geschikte ondiepe, zonbeschenen poelen met nauwelijks waterplanten. Het landhabitat bestaat uit de open terril (bedekking door bomen

Uitbreiding van de huidige populatie tot een kernpopulatie (=minimaal 200 roepende mannetjes). Er is buiten de voorziene uitbreidingen in functie van het heidelandschap en de kwaliteitsverbetering, geen extra leefgebied nodig.