Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rivierrombout

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1057
Rivierrombout
Maasvallei
Rivierlandschap
Rivierrombout

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

 

  • bloemrijke insectenrijke graslandenherstel
  • dynamisch riviersysteem (zie hoger)
  • zorgen voor gevarieerde biotoopstructuur via verbreding zomerbed wat leidt tot aanwezigheid van zand en in mindere mate grindstranden als habitat voor uitsluipende larven
  • zorgen voor gevarieerde biotoopstructuur (afgewisseld zonnige open plaatsen, ruigten en struwelen) als rust en jachtgebied voor de volwassen dieren
  • aanwezigheid van traag stromende tot bijna stilstaande delen van de rivier, nabij zandbanken en in zijgeulen
  • beperken golfslag van gemotoriseerde pleziervaart.

 

Actueel: er worden regelmatig verschillende imago’s vastgesteld
doel: verbetering leefgebied binnen de deelgebieden 3, 4, 8, 9, 12 en 13