Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1687
Porseleinhoen
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Porseleinhoen

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van voldoende grote moerasgebieden (> 30 ha).
Het leefgebied bestaat uit een mozaïek van open water met oeverzones (RBB_ae), zeggemoerassen (RBB_mc) en natte mesofiele graslanden (RBB_hc, RBB_hu) en ruigten (RBB_hf) en de randen van rietmoerassen (RBB-mr) waaronder uitbreiding van habitattype 6430 met 13 – 14 ha.

Uitbouw van een populatie in gunstige staat met 40 broedparen
Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 800-1200 ha extra leefgebied worden gerealiseerd.