Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kwartelkoning

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1055
Kwartelkoning
Maasvallei
Rivierlandschap
Kwartelkoning

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

  • grote, open gebieden met ononderbroken zicht over meer dan 200 m;
  • overwegend vochtige, extensief beheerde onbemeste bloemrijke graslanden, met relatief hoog gras en deels droge bodem;
  • grote delen van grasland niet drassig of geïnundeerd na mei; broedplaats met 20% aan planten van vochtige tot licht moerassige bodem en 80% aan hoge grassen (hooiland);
  • maaien van vegetatie uitstellen tot na het broedseizoen d.w.z. tot na augustus;
  • geen begrazing, tenzij extensief
  • vermijden van verstoring

Actueel 1 bp (in deelgebied 11)
Toename met 7 bp in deelgebieden 12, 3 en 4
Einddoel: 8 bp.
Dit veronderstelt in deelgebieden 3, 4 , 12 en 11 een leefgebied van 130 ha. Dit houdt een uitbreiding in van 9 ha 6430 en van 88 ha soortenrijke bloemrijke graslanden, waarvan 44 ha 6510 en 44 ha RBB bovenop de reeds actuele oppervlakten (41 ha).