Kleine modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1058
Kleine modderkruiper
Maasvallei
Rivierlandschap
Kleine modderkruiper

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

  • paaihabitat, bestaande uit ondiepe traag stromende tot stilstaande, heldere en zuurstofrijke wateren met zandig substraat
  • opgroeihabitat bestaande uit heldere en zuurstofrijke wateren met dikke sliblaag
  • geen migratieknelpunten
  • geen zware organische belasting met aanhoudende zuurstoftekorten
  • aanwezigheid van dood hout/grote stenen/submerse vegetatie, waarin de soort vrij kan migreren.

bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake zuurstofgehalte

Actueel: voorkomend in deelgebied 7, 8 en 11.
Einddoel: Minimaal behoud van de bestaande populaties: gemiddeld over heel de plassen 1,80 individuen / 100 m met een maximum van 66.67 individuen / 100 m bij de ondiepe verbindingszones (De Vocht, A. 2006, Lock e.a. 2008).