Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Groenknolorchis

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1438
Groenknolorchis
Duingebieden
Duingebieden
Groenknolorchis

De soort lift mee op de voorgestelde kwaliteitsverbetering en oppervlakte-uitbreiding van habitattype 2190 (vochtige duinvalleien).

Actuele populatie: geen populatie aanwezig.
Vestiging van minimaal één populatie wordt vooropgesteld. De soort lift mee op de doelen voor het habitattype 2190 (vochtige duinvalleien).