Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1195
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger
West-Vlaams Heuvelland
Bocagelandschap
=

Behoud van de bestaande kwaliteit van de leefgebieden, behoud van connectiviteit tussen de gebieden.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Voor deze vleermuissoorten wordt gestreefd naar het behoud van de actuele populatie.