Gevlekte witsnuitlibel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1618
Gevlekte witsnuitlibel
Kleine Nete
Gevlekte witsnuitlibel

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (vennen en verlandingsvegetaties) zoals vermeld bij HT 7140, HT 7230, HT 3130, … . Verbetering van de kwaliteit in de aanwezige cluster van verlandingsvegetaties (hydrologie, vergrassing, …), zodat er gevarieerde verlandingsvegetaties (langzame verlanding) ontstaan. Instandhouding van 25-50 % open waterzone. Aanwezigheid van > 30 ha geschikt leefgebied per deelpopulatie:
-plassen met verlandingsvegetaties (mozaïek van 3130/3150 en 7140_meso).
-vennen van het HT 3130
-niet habitatwaardig laagveenmoeras met voldoende open water (o.a. rbbms en rbbmr).

Uitbreiding van de populatie tot een kernpopulatie van deze soort (> 10 adulten en bewijs voor voortplanting per plas per jaar). Verspreid over het volledige stroomgebied met deelpopulaties in deelgebieden 1, 2, 11 en 12.