Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1079
Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis
Caestert
Mergelgrotten

Optimalisatie van het winterhabitat door: behouden, verbeteren en bufferen van zones in de mergelgrotten met een geschikt microklimaat

  • geen verstoring;
  • stabiele temperatuur van 7-10 °C;
  • zeer hoge relatieve vochtigheid (>90%);
  • maximaal tochtvrij;
  • zo weinig mogelijk lichtpollutie bij de mergelgrotten, foerageerhabitats en vliegroutes
  • behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen;

Optimalisatie van het zomerhabitat en foerageergebied door

  • het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het landschap door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, KLE’s en boshabitats 9150 en 9160;
  • behoud van open water (specifiek voor Watervleermuis);
  • behoud van holle bomen;
  • inrichting van zolders (specifiek voor Brandt’s vleermuis).

Brandt’s/gewone baardvleermuis en franjestaart: minimaal behoud van de populatie op de actuele locaties. Telling 2008-2009:551 watervleermuis, 547 franjestaart en 969 baard/Brandt’svleermuis,
Watervleermuis: toename van de populatie.