Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Europese bever

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1312
Europese bever
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
Bever

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied : door het oplossen van migratieknelpunten; natuurlijke oevers met houtige opslag en struweel; het instellen van rustzones. Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden te moeten worden met de aanwezigheid van Bever en Otter.

Vestiging van een leefbare populatie in SBZ-H BE2200033, die in verbinding staat en deel uitmaakt van de populaties aan de Grensmaas en in Nederlands Limburg. Binnen de verschillende SBZ’s (o.a. Kempenbroek) zijn er goede potentie aanwezig voor de soort.
Deze doelstelling vereist geen extra oppervlakte leefgebied.