Drijvende waterweegbree

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1707
Drijvende waterweegbree
Mechelse Heide

Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven met:
grotendeels vrij van slib en sediment
Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale pH natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal grondwater
voldoende open vijverlandschap, waar windwerking mogelijk is
indien er aanvoer is van oppervlaktewater dient dit te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater
buffering tegen externe invloeden
visvrije wateren

Minimum 3 groeiplaatsen, waarbij elke groeiplaats > 50 m2 of uit 100 planten bestaat.