Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1669
Bruine kiekendief
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Bruine kiekendief

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (waaronder het foerageergebied).

Uitbreiding van de huidige populatie (15-30 broedparen) tot 50 broedkoppels.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zitten vervat in de IHD voor SBZ-V BE2301336 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/7/2011) en in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte aan leefgebied van roerdomp en porseleinhoen.