Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1612
Boomleeuwerik
Kleine Nete
Boomleeuwerik

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (> 10 ha per broedpaar). Heidevegetaties met voldoende kale plekken en droge zandrijke (naald)bossen met aanwezigheid van:
-stukken kapvlakten of jonge aanplanten met droge zandige bodem tussen rijen bomen
-afwisseling van kale, zandige of schaars begroeide stukken met verspreide jonge bomen
-voldoende brede zandpaden (≥ 50 m)

Behoud of uitbreiding van de huidige populatie (10-15 bp). Deze soort spoort mee met de doelstellingen voor habitattypes 2310/2330, 4030, en 9120/9190.