Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1655
Boomkikker
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
Boomkikker

Kwaliteitsdoelen deels gedekt middels eerder gestelde doelen voor andere habitats en soorten.
Specifieke, additionele kwaliteitsvereisten hebben betrekking op:

  • qua waterbiotoop: het creëren van visvrije waterpartijen;
  • qua landbiotoop: Behoud en versterken van kleinschalig landschap met ruigtevegetaties, houtwallen, bosranden en braamstruwelen met een oppervlakte van meer dan 20 ha per populatie. Dit landbiotoop moet zo goed mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen.

2 populaties boomkikker:

  • een populatie van minimaal 200 roepende mannetjes voor het centrale reservaatsgedeelte;
  • en bijkomend een populatie van minimaal 200 roepende mannetjes in het gebied van de Lange Waters.

De realisatie van deze leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat reeds nodig is om andere doelen (i.h.b. het habitattype 3130) te bereiken.