Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1668
Blauwborst
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Blauwborst

Streven naar een goede habitatkwaliteit.

Behoud of uitbreiding van de bestaande populatie tot minimaal 550 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zitten vervat in de IHD voor SBZ-V BE2301336 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/7/2011) en in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte aan leefgebied van roerdomp en porseleinhoen.