Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Beekprik

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1637
Beekprik
Kleine Nete
Beekprik

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten
-Aanwezigheid stroomkuilenpatroon met slibbanken en substraat van zand en kiezel
-Voldoende stromingsdiversiteit met traag- en snelstromende zones (0-0,9 m/s)
-Aangepaste beekruimingen

Uitbreiding van omvang van de populatie. Uitbreiding van de oppervlakte paaihabitat zoals geformuleerd bij HT 3260 en HT 6430.