Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
819
9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
=

Behoud van de habitatwaardige oppervlakte van 3 ha in een boskern van 15-150 ha.

Globaal wordt een kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige oppervlakte beoogd door:

  • verminderen atmosferische depositie
  • tegengaan eutrofiëring (instroom, inspoelen)
  • mantel- en zoombeheer
  • open plekken-beheer
  • exotenbeheer
  • maximaal behoud dikke bomen en dood hout
  • habitatvlekken inbreiden door omvorming of successie tot grotere oppervlaktes
  • goede verticale en horizontale structuur

De kwaliteitsverbetering van de habitatvlek dient gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering van het eikenberkenbos waar deze is ingebed op basis van een bosbeheer conform de geldende duurzaamheidscriteria.