Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

8310 - Niet voor het publiek opengestelde grotten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
428
8310 - Niet voor het publiek opengestelde grotten
Haspengouw
=

0.83 ha, behoud van de actuele oppervlakte

Extensiveren van landgebruik boven de grotten door middel van omvorming naar grasland en bos (o.a. erosiegevaar voor grotten vermijden)
Versterken van landschapscorridors in de omgeving van de overwinteringsplaatsen.

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in mergelgrot van Vechmaal zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

  • geen verstoring van de betreffende soorten
  • stabiele vorstvrije temperatuur
  • zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90 %)
  • tochtvrije winterverblijfplaatsen
  • behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het omliggende SBZ door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, kleine landschapselementen en habitat-types zoals 6510_huk, 6510 en 9160.