Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
525
7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Hallerbos
=/+

Minstens behoud waar het fysisch milieu dit toelaat (cf. G-IHD)
Op dit moment is voorkomen gekend in deelgebieden Hallerbos Kesterbeekvallei, Lembeekbos, Markvallei, Kesterheide en Wolfsputten. Bijkomend onderzoek over het voorkomen en habitatkwaliteit is noodzakelijk.

=/↑

Maximaal behoud van de kalkrijke bronzones en brondebieten. Voorzien van voldoende buffering van deze habitats (vaak gelegen in valleibossen 91E0 of blauwgrasland 6410). Behoud en verbetering van de milieukarakteristieken: waterkwaliteit grondwater, specifieke chemische samenstelling grondwater, brondebieten, ….Uit voorzorgsprincipe alle mogelijke ingrepen uitsluiten die een effect kunnen hebben op de milieukarakteristieken van dit habitat. Bijvoorbeeld: ontwatering, wijzigingen in het afvoerregime van de bronbeken, verontreiniging van het grondwater,…