Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
924
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
+

Actueel: 37 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan:

  • 22 ha in SBZ-H BE2300006
  • 15 ha in SBZ-V BE2301235

Goed ontwikkelde vormen zijn zeer zeldzaam en het habitattype komt bijna uitsluitend voor op dijken (minder dan 5 ha ligt niet op dijken).
Doel: + 132 ha , met als richtwaarde voor uitbreiding 98 ha.
Daarnaast is extra leefgebied voor kwartelkoning voorzien in de G-IHD, dat zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli2005 en 28 april2006). Binnen dit leefgebied moet 232 – 476 ha worden voorzien, welke in mozaïek zal voorkomen met andere graslandtypes op matig voedselrijke bodem (rbb_hf, rbb_hc…):

  • 132 ha in SBZ-H BE2300006
  • 106-227 ha buiten SBZ.