6120 - Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
387
6120 - Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 61 ha aanwezig in de deelgebieden 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13
Toename + 35 ha door omvorming in de deelgebieden 3, 4, 8, 9, 12 en 13.
Einddoel: 96 ha

Goed ontwikkelde vegetaties gekenmerkt door:

  • voldoende rivierdynamiek
  • voldoende aanbod aan standplaatsen van hoge grind- en zandafzettingen
  • frequente generatie of terugzetting van het habitat
  • voldoende openheid en structuurvariatie in de vegetatie
  • samenhangende oppervlakten habitat binnen het stroombed van de Grensmaas
  • buffering tegen aanrijking: eutrofiëring dient zoveel mogelijk beperkt te worden
  • minstens 4-7 sleutelsoorten aanwezig
  • minder dan 30% vergrassing, 10% ruderalisering, 5% verbossing/verstruweling en 10% verbraming
  • instellen van een voldoende graasdruk en/of natuurlijke overstromingen.
  • voldoende beheer is nodig om vergrassing, vervilting, verstruweling tegen te houden.