Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
918
3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - estuarium
+

Actueel: 1.8 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.