Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
922
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
+

Actueel: 24 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (volledig in SBZ-H BE2300006).
Doel: + 13 ha in functie van extra leefgebied voor roerdomp door verbetering van kwaliteit van bestaande stilstaande wateren.
Het extra leefgebied voor roerdomp, voorzien in de G-IHD, zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 28 april 2006). Binnen het leefgebied voor roerdomp zal dit habitat tot ontwikkeling komen:

  • 7 ha in SBZ-H BE2300006 waarvan 3-4 ha voor roerdomp
  • 0.9-1.4 ha in SBZ-V
  • 3.3-4.9 ha buiten SBZ

Doel: Verbetering van chemische kwaliteit van bestaande stilstaande wateren.
Verbetering van structuurkwaliteit van bestaande stilstaande wateren (o.a. door verondiepen van actueel diepe stilstaande wateren)