Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
834
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Kleine Nete
+

Toename van 21 ha actueel habitat tot een minimumoppervlakte van 25 ha door 4 ha herinrichting van verlaten vis- en recreatievijvers (omvorming).
Behoud van niet-habitatwaardige oppervlaktewaterlichamen

  • Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.
  • Daarnaast dient inname door invasieve exoten in alle vijvers sterk te worden beperkt
  • eutrofiëringsindicatoren in alle vijvers