Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
776
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Fortengordels
Plassen
+

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte (15,4 ha) van het habitattype met 8 ha door verbetering van de kwaliteit van de fortgrachten. Het fort van Schoten vertoont hiervoor de beste potenties.

Er wordt een verbetering van de kwaliteit van het habitattype nagestreefd (T'Jollyn et al 2009):

  • afwezigheid van invasieve exoten (0%);
  • geringe aanwezigheid van eutrofiëringsindicatoren (
  • voldoende grote vegetatievlekken (> 1m²) met voldoende aantallen sleutelsoorten (> 1 soort abundant aanwezig);
  • doorzicht groter dan 1,5m;
  • beperkt aantal bodemwoelende vissoorten aanwezig.