3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
668
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
=

Actueel: 32,5 ha
Totaal: 32,5 ha
SBZ-H BE2200032: Behoud van actuele oppervlakte van 3 ha.
SBZ-H BE2200033: Behoud van de actuele oppervlakte van 28,5 ha.
SBZ-H BE2200034: Behoud van de actuele oppervlakte van 0,5 - 1 ha.

Verbetering van de habitatkwaliteit door oplossen van verstoringen zoals de gewijzigde waterhuishouding, ongunstige waterkwaliteit en vertroebeling.
Streven waar mogelijk naar een doorstroomkarakter van de plassen met water van een voldoende kwaliteit. Indien mogelijk het instellen van een beheer van cyclisch droogleggen om de voedselrijke sliblaag te stabiliseren en invasieve vissen te verwijderen. Tijdens het vegetatieseizoen moeten de plassen wel permanent water bevatten. Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.