3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
384
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 1 ha in deelgebied 11
Toename + 1 ha door omvorming, in de deelgebieden 11, 6, 7, 8
Einddoel: 2 ha

Goed ontwikkelde waterplassen met:

  • helder water (afname van de concentratie ‘zwevende stof’);
  • helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH;
  • er dient minstens één sleutelsoort abundant aanwezig te zijn;
  • fytoplankton: doorbreken van cyanobacteriënbloei;
  • macrofyten: uitbreiding van de submerse vegetatie en het terugdringen van exotendominantie.