3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea, subtype 3130_aom oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea)

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
683
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea, subtype 3130_aom oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea)
Mangelbeek
+

Actueel: 5 ha.
Behoud actuele oppervlakte. Toename door omvorming in de kerngebieden schietveld-Sonnisheide en Monnikwyer-Den Damp met 10 ha.
Einddoel: 15 ha.

Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven met:

 

  • grotendeels vrij van slib en sediment;
  • helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale pH;
  • natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal grondwater;
  • voldoende open landschap, waar windwerking mogelijk is;
  • buffering tegen externe invloeden;
  • herstel tot gewenst trofieniveau.