Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
951
3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)
Mechelse Heide
=

Het habitat is actueel verdwenen in het Heuvelsven.
Kwaliteitsverbetering moet leiden tot een herstel op deze locatie.
Einddoel: 1 ha

Bodem van de vijvers is zandig en grotendeels vrij van slib en organisch sediment. Helder oligotroof tot mesotroof water met voldoende lage hoeveelheden totaal fosfor stikstof en een zure tot circumneutrale pH Waterlobelia (of kleine biesvaren) is frequent aanwezig.
Om windwerking toe te laten en bladval in het ven te voorkomen is de omgeving van het ven boomvrij.