Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora) en 3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
795
3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora) en 3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Kalmthoutse Heide
Kalmthoutse Heide
+

Actueel 11 ha. Mogelijk toename van deze habitats ter hoogte van niet-habitatwaardige vennen (Stappersven, Putse Moer, Biezenkuilen, Langven, Van Ganzenven, Bergeendenven, …) tot ventype 3110 of ventype 3160. Echter geen kwantitatieve doelstelling voor bijkomend habitat

Natuurlijke hydrologie.
de pH dient zich binnen de bandbreedte te bevinden die nodig is voor een gunstige staat van instandhouding
Lichtglooiende voedselarme venoevers.
Voldoende windwerking voor ventype 3110.