1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
957
1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Schorren met Slijkgras (1320)
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - estuarium
+

Actueel: 0.6 ha (1310) en 0.2 ha (1320). Deze oppervlakten zitten vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, oppervlakte moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Doel: Voldoende ruimte voor een natuurlijk dynamiek en hydromorfologische processen met successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.