Habitattypes

Estuaria (1130)

Zulte, Zeekraal en Lamsoor

Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen (1110)

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen

Schorren (1330)

Lamsoor

Schorren met Slijkgras (1320)

Engels slijkgras langs de Beneden-Zeeschelde

Slik- en zandplaten die droogvallen bij eb (1140)

Gewone zeehond

Slikken met Zeekraal (1310)

Pioniervegetaties met Zeekraal