Inspanningen

Water is het sleutelwoord. Het waterpeil en de waterkwaliteit blijven ook vandaag nog van levensbelang voor het natuurgebied. Daarnaast speelt het voortzetten van het traditionele hooiweidebeheer (maaien met nabegrazing) een cruciale rol voor het behoud van de uitzonderlijke dieren- en plantenrijkdom.

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens