Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

IJzervallei

BE2500831 - IJzer- en Handzamevallei
5136.00ha
De Blankaart

In de IJzer- en nabijgelegen Handzamevallei wisselen bloemrijke hooilanden en kleine moerasjes elkaar af. Doorspekt met talrijke rietkragen en slootjes vormt het een belangrijk broedgebied voor weide- en moerasvogels. Wanneer ’s winters de laaggelegen graslanden overstromen, komen tienduizenden watervogels, in het bijzonder smienten en kolganzen, foerageren. Tijdens de voor- en najaarstrek is het ook een belangrijke stopplaats voor duizenden steltlopers.

Het Europees vogelrichtlijngebied 'IJzervallei' omvat het belangrijkste deel van de overstroombare broeken van de IJzer en de hele Handzamevallei, ook het aangrenzende landbouwgebied hoort erbij. De IJzervallei herbergt het erkende natuurreservaat De Blankaart en het Vlaams natuurreservaat IJzerbroeken. Meer dan 40 vogelsoorten, én hun leefgebieden, zijn er beschermd. Het gaat om watervogels, moerasvogels, weidevogels en roofvogels, die het moeras en de graslanden als biotoop hebben en waarvan sommige er in internationaal belangrijke aantallen voorkomen.

Het grootste deel van de IJzerbroeken ligt langs de rechteroever van de IJzer, tussen Oostvleteren en Diksmuide. Het deelgebied Handzamevallei strekt zich uit langs de Handzamevaart tussen Handzame en Diksmuide. Het omvat laaggelegen, drassige weiden en hooilanden die het winterbed van de IJzer en Handzamevaart vormen. Bij overvloedige regenval en tijdens de wintermaanden staan de laagstgelegen delen regelmatig onder water. Centraal en op het laagste punt van de broeken ligt De Blankaart, een vogel- en plantenparadijs.

In de IJzer- en Handzamevallei speelt de landbouw nog een belangrijke rol. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert in het overstroombare gedeelte de ‘broeken’ van de IJzervallei, ongeveer 650 hectare. Het grootste deel daarvan ligt binnen het Vogelrichtlijngebied. Samen met de Blankaart en de aanpalende Rillebroeken, die beheerd worden door Natuurpunt, zijn er al meer dan 1000 hectare in natuurbeheer. In de Handzamevallei, die één geheel vormt met de IJzervallei, komt daar nog 90 hectare extra bij. Het beheer van de graslanden gebeurt door plaatselijke landbouwers via gratis gebruiksovereenkomsten.

Vleteren (8640), Lo Reninge (8647), Houthulst (8650), Diksmuide (8600), Kortemark (8610)
Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens