Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Duingebieden

BE2500001 - Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin
3782.00ha
Zwin © Vilda
Ijzermonding © Tom Linster
Duingebieden (2)
begrazing in Ter Yde © Marc Leten
Hannecartbos © Marc Leten
Schotse hooglanders in de Westhoek (c) Rinus Motmans
boomkikker © Bart Heirweg
Westhoek © Marc Leten

De grote variatie aan biotopen aan de kust, zoals de typische slikken en schorren, de stuifduinen, de duinvalleien... trekken unieke planten en dieren aan.

Deze Speciale Beschermingszone omvat de meeste duingebieden aan onze kust, alsook de IJzermonding, het Zwin en enkele binnenduinen. Dit Habitatrichtlijngebied overlapt grotendeels met het vogelrichtlijngebied Westkust en deels met het vogelrichtlijngebied het Zwin.

In de duingebieden is er een grote variatie aan biotopen aanwezig, met overgangen van zoutwaterslikken en –schorren, strand (met lokaal voorduinen) over kalkrijke en meer kalkarme duinen tot polder.

Meer dan drie kwart van het gebied heeft een groene bestemming, slechts 8% is bestemd voor landbouw. Meer dan de helft van het gebied is eigendom van de overheid. De duinen vormen een belangrijk natuurgebied, maar hebben ook een belangrijke functie als zeewering. Binnen dit gebied liggen twee golfterreinen, in De Haan en in Knokke, samen goed voor ongeveer 120 hectare. In enkele deelgebieden wordt aan waterwinning gedaan.

De Panne (8660), Koksijde (8670), Nieuwpoort (8620), Middelkerke (8430), Oostende (8400), Bredene (8450), De Haan (8420), Blankenberge (8370), Brugge (8000), Knokke Heist (8300)
Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens