Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Waterkwaliteitsbewaking

0807

Bepaalde maatregelen in de land-, tuin- of bosbouwsector, zoals het toedienen van mest of het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hebben nadelige gevolgen voor een aantal habitattypes.

Er moet vermeden worden dat (relicten van) habitattypes (bv. 6230, 6410, 6510, 7140, 7230, 91E0_oli, 91E0_bron, …) binnen deze SBZ, bv. in Walenbos, verdwijnen of achteruitgaan door gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen of door aanrijking. Dit moet verder opgevolgd/gemonitord/onderzocht worden alvorens beperkingen(bv. in gebruik van mest & bestrijdingsmiddelen) op te leggen. De eutrofiëringsbronnen dienen afgebakend te worden zodat kostenefficiënte maatregelen ter remediëring kunnen worden opgestart.