Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
504
7140 - Overgangs- en trilveen
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
+

Behoud met toename door omvorming van de huidige 0,01 ha in Walenbos (deelgebied 1c) naar 2 à 3 ha.

De kwaliteitsdoelstelling voor dit habitattype is een aangepaste grondwaterstand, een goede waterkwaliteit en minder (eutrofiërende) atmosferische deposities (volgens LSVI-normen).

Bijkomend moeten de omstandigheden beheersmatig optimaal zijn ten voordele van veenontwikkeling.