Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Woudaap

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1693
Woudaap
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Woudaapje

Goede staat van het leefgebied door uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe riet- en moerasvegetaties tot grote aangesloten moerassen (> 10 ha).

Uitbreiden van de huidige populatie (0-2 broedparen) tot een goede staat met 20 broedkoppels.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen.