Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1229
Wespendief
Schietvelden
Loofbossen (Schietvelden)
Wespendief

Laten verouderen van de bestaande loofbossen.
Omvormen van een deel van de naaldhoutbestanden naar zuurminnend Eiken-berkenbos (9190). Zie doel 9190.

Behoud van de huidige populatie van minimaal 2 broedparen.