Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1574
Wespendief
Zwarte Beek
Vallei van de Grote Nete
Wespendief

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

  • mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende open plekken en boszomen in een open landschap met soortenrijke graslanden of regionale biotopen;
  • weinig of geen menselijke verstoring rond de nestplaats.

Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 bp. Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied.