Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1443
Wespendief
Duingebieden
Duingebieden
Wespendief

Toename structuurdiversiteit en zonering van recreatie in de duinbossen teneinde de vestiging van de soort mogelijk te maken.

Actuele populatie: beperkt aantal broedgevallen, 0-1 bp. De laatste jaren in het SBZ-V ‘Het Zwin’.
Enkele broedparen (2-3 bp.) in het volledige SBZ-H.