Watervleermuis, Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1238
Watervleermuis, Meervleermuis
Schietvelden

Kwalitatieve verbetering van foerageergebied en verbinding tussen gebieden.

Stijging van de huidige populaties.