Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vale vleermuis, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1077
Vale vleermuis, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis
Caestert
Mergelgrotten

Optimalisatie van het winterhabitat door: behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in de mergelgrotten zodat aan volgende kwaliteitseisen wordt voldaan

  • geen verstoring;
  • stabiele temperatuur van 7-10 °C;
  • zeer hoge relatieve vochtigheid (> 90%);
  • maximaal tochtvrij;
  • zo weinig mogelijk lichtpollutie bij de ingang van grotten, foerageerhabitats en vliegroutes;
  • behoud of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen.

Optimalisatie van het zomerhabitat en foerageergebied door

  • het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het landschap door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, KLE’s en boshabitats 9150 en 9160;
  • behoud van open water (specifiek voor Meervleermuis);Voldoende warme en volledig donkere zolders (gemiddeld >25°c) met een grote invliegopening die een directe vlucht toelaat en daarnaast voldoende dikke holle bomen die rustig gelegen zijn in de boscomplexen (specifiek voor Ingekorven vleermuis);
  • Inrichten van kerkzolders.

Actuele status: overwintering meervleermuis 86 exemplaren, ingekorven vleermuis 196 exemplaren, vale vleermuis 1 exemplaar (telling 2008-2009)
Bijkomend 101 overwinteraars meervleermuis in de grotendeels Vlaamse groeves met Waalse ingang (telling winter 2011-2012)
Minimaal behoud van de populatie op de actuele locaties.