Steltkluut

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1561
Steltkluut
Polders
Steltkluut

In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties, ook op langere termijn: in stand houden van open, slikkige oevers in combinatie met zandige, schaars begroeide terreinen. Stabiel waterpeil: fluctuaties De soort lift net als de kluut mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 1310 en 1330.

Actueel: Vanaf 2005 0-9 bp. in de Uitkerkse Polder. Aantallen jaarlijks sterk variërend, soms geen broedgevallen.
Doel: behoud van de actuele populatie van 0-9 bp. in het SBZ-V Poldercomplex.