Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1201
Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Laatvlieger
Zandig Vlaanderen West
Beekvalleien en graslanden
=/↑

Behoud van de bestaande kwaliteit van de leefgebieden, behoud en verbetering van connectiviteit tussen de gebieden.

Actuele populatie: waarnemingen van deze soorten op verschillende locaties in de SBZ, maar populatieschattingen zijn niet gekend.
Doelstelling:
Voor deze soorten wordt het behoud van de huidige populaties, met een evt. toename, vooropgesteld. De huidige staat van de soort is onvoldoende gekend. Verder gericht onderzoek is nodig. Het is mogelijk dat door de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied de soort in aantal toeneemt in de SBZ.