Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1210
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis
Zandig Vlaanderen Oost
Heidelandschap

Doel zomer:

  • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen.
  • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
  • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen.

De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 3130, 3150, 9120, 9160, 9190 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden, bv. verbinding tussen 1 Drongengoed-Maldegemveld / 3 Het Leen en Schipdonkkanaal.

Doel winter:

  • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven (ijskelders, tunnels, bunkers, oud munitiedepot,…) in deelgebieden 1 Drongengoed-Maldegemveld, 3 Het Leen, 6 Stropersbos, 8 en 9 Vallei Moervaart-Zuidlede, 11 Bos van Ooidonkkasteel en 12 Vinderhoutse bossen.

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen in deelgebieden 1 Drongengoed-Maldegemveld, 3 Het Leen, 4 Bellebargie (Kwadebossen), 6 Stropersbos, 7 Heidebos, 8en 9 Vallei Moervaart-Zuidlede, 10 Zeverenbeekvallei, 11 Bos van Ooidonkkasteel en 12 Vinderhoutse bossen.