Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1601
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis
Kleine Nete

  • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten
  • Open water (Grote waterplassen, rivieren en kanalen) met beschutte, vegetatierijke oevers
  • Verbetering van de waterkwaliteit van open water
  • Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) als vliegroutes
  • Vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jachtplaatsen

Instandhouding of - indien mogelijk - groei van de huidige populaties. Deze soorten sporen samen met de doelstellingen voor het habitattype 91E0 en 3150.