Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1497
Rugstreeppad
Zwarte Beek
Rugstreeppad

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

17 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen waarbij: behoud 10 populaties Kamp van Beverlo, behoud van 1 populatie Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo, uitbreiding te verwachten door herstel heide en venvegetaties in Molenheide, Pijnven, Koerselse Heide/Bergen, brongebied Zwarte beek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.