Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1237
Rugstreeppad
Schietvelden
Rugstreeppad

Kwaliteitsverbetering met betrekking tot de zuurtegraad van het water. Tegengaan van verzuring van de vennen en paaiplaatsen door het verder laten afnemen van verzurende deposities. Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen door verwijderen Pijpenstrootje- en/of Pitrusgordel. Creëren van verbindingen tussen de bestaande populaties en tussen land- en waterhabitat.

Minimaal behoud van de huidige populatie.